Gegevensbeheer SDD

Gegevensbeheer SDD

Het systeem ASIS100 PCL (ASIS = Amada Strategic Information System) biedt een uniforme informatieverzameling bij alle benodigde productieprocessen en helpt de productiviteit te verbeteren door middel van een gecoördineerde datastroom. Het systeem is gebaseerd op een centrale database waarin alle voor de productie relevante informatie van plaatonderdelen tot aan de NC-code wordt opgeslagen.

Alle AMADA systemen (apparatuur, CAD en CAM software) werken met deze centrale database en bieden daarom een snelle en vlotte informatiestroom. ASIS100 PCL is de sleutel tot het verhogen van optimaal machinegebruik.

Datamanagement omvat alle informatie die nodig is voor de productie:
  • CAD-Data
  • Materiaaldata
  • Buigingslijnendata
  • Tooldata
  • NC-Programma´s

Alle gegevens kunnen worden bewerkt met een managementtool. Daardoor hebben alle programmeerstations permanent toegang tot de huidige status van alle data. Deze oplossing draagt aanzienlijk bij tot de optimalisering van het gehele productieproces.

Dankzij de onderhoudsgegevens is het gemakkelijk om tegelijkertijd op meerdere programmeerstations te werken en uit te wijken naar andere machines. Een bijkomend voordeel is de IT Security: De gegevens zijn niet opgeslagen in een rauwe productie-omgeving, maar op een veilige plaats. Bijvoorbeeld op de serverruimte van het bedrijf.

Alle AMADA machines met AMNC besturing hebben via Ethernet toegang tot de ASIS100 PCL. De programma's kunnen handmatig of via een barcodescanner direct in de besturingseenheidworden geladen. Tool-, materiaal- en buigingslijneninformatie haalt de machine direct uit de centrale database.