Automatyzacja
Seria AS LUL
AS LUL
FOL - Series ASLUL 300 FOL ASLUL 300 FOL 2T
Liczba palet 8 szt -
Liczba palet – bez palet pojedynczych blach - 16 szt
Liczba palet – z paletami pojedynczych blach - 15 szt
Liczba palet skrawania 2 szt 2 szt
Maksymalna nośność/palet skrawania 710 kg 710 kg
Materiał surowy1 2 szt 1 - 10 szt
Maksymalna masa stosu/materiału surowego 3000 kg 3000 kg
Maksymalna masa stosu/materiału surowego 150 mm 150 mm
Palety rozładunku 1 3 szt 1 - 10 szt
Maksymalna masa stosu/stołu odkładania 3000 kg 3000 kg
Maksymalna wysokość stosu/palet rozładunku 220 mm 220 mm
Palety pojedynczych blach 1 - 0 - 10 szt
Maksymalna nośność palet z pojedynczymi blachami - 710 kg
Maksymalny rozmiar blachy 3000 x 1500 mm 3000 x 1500 mm
Minimalny rozmiar blachy 2000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm
Minimalne wymiary produktu 225 x 180 mm 225 x 180 mm
Grubość blachy 2 0.5 – 12 mm 0.5 – 12 mm
Maksymalna masa blachy 710 kg 710 kg
Czas cyklu 5 min 5 min
Czas wymiany palet 45 sec 45 s
Wysokość zabudowy 5300 mm 5300 mm
Stacja podawczo-wydawcza wewnętrzny zewnętrzny
Stacja podawczo-wydawcza ze stołem kolcowym wewnętrzny zewnętrzny, lewy lub prawy
Kontrola blach podwójnych pomiar grubości blachy pomiar grubości blachy
Sterownik Siemens S7 - 300 Siemens S7 - 300
Terminal obsługowy Siemens OP 170 B Siemens OP 170 B
Podłączenie pneumatyczne (6 bar) 1000 l/min 1000 l/min
Zasilanie elektryczne 3 x 400V AC + N + PE / 32A 3 x 400V AC + N + PE / 32A
Emisja hałasu < 85 dB (A) < 85 dB (A)

1Maksymalna liczba palet nie może zostać przekroczona

2Jeśli maksymalne obciążenie nie zostało przekroczone

Zmiany techniczne zastrzeżone.